O NAMA

Građevinska firma "FAMUS-GRADNJA 3" d.o.o. osnovana je 01.01.2002. godine sa sjedištem u ulici Kralja Tvrtka bb, Tešanj, te od 30.07.2003. god. i u Sarajevu u ulici Braće Mulić br. 1.

Naša osnovna djelatnost je izvođenje građevinsko-zanatskih radova. Uposlen stručni kadar, dugogodišnje iskustvo, te kvalitetna oprema i mehanizacija koju posjedujemo omogućava nam kvalitetno izvođenje radova.

Djelatnost firme osim izgradnje pojedinačnih objekata ogleda se u izgradnji kompleksnih rezidencijalnih naselja uključujući saobraćajnice i vanjska uređenja. Primjer tome je završeno rezidencijalno naselje Ahatovići sa kompletnom infrastrukturom, rezidencijalno naselje koje je trenutno u izgradnji u Hadžićima - Tinohovo, i naselje bungalovi za odmor u Hadžićima - Bare.

Također vršimo finansiranje i izgradnju vlastitih objekata kao i prodaju nekretnina.

 

Famus gradnja 3 upošljava stručni kadar sa 5 dipl.ing.građevine, 3 ing. građevine, 1 dipl. arhitektu te imamo vrhunske spoljne saradnike iz oblasti geodezije, geomehanike.

Cilj nam je postati pouzdan i prepoznatljiv partner u realizaciji projekata, te zadovoljstvo i povjerenje naših klijenata.

Neki od izgrađenih objekata od osnivanja do danas:

Poslovni objekti:

Mesnice i klaonica "Mujanić" d.o.o., "MIMS" d.o.o., "MONDEX“ d.o.o., "VOLKSBANK" filijala Tešanj, "MONDEX" d.o.o., "VIA MEDIA", "AGRICOM" d.o.o., "MECOM", "MAXI COMERC" d.o.o., "Č.A. COMPANY" d.o.o., "BEMUST" d.o.o.,"OUTHOME" d.o.o., "Bella Casa" stambena zgrada, "UNIMO-HM" d.o.o. stambena zgrada, "PENNY PLUS" d.o.o., "INTERCLIMA" d.o.o., "IN-TIME" d.o.o., "G4" stambena zgrada u ulici Koturova 10, "BH RECYCLING" d.o.o.

Vjerski objekti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine:

Ahatovići, Alipašino polje C faza, Vrbanjuša, Pod Takišom sa lokacijom u Sarajevu, mekteb, gasulhana i samostan sa lokacijom u Fojnici, džamija u Ulogu, mekteb Vitkovac, te džamija na Tjentištu općina Foča, Krpića Džamija u Bijeljini, džamija u Kušlatu-Zvornik, džamija Grličića brdo, džamija Velešići, džamija Bačići-Sarajevo, Centralna džamija u Maglaju. Izgradnja ograda i kapija na slijedećim šehidskim mezarjima: Svrake, Kovači, Japalaci, Prača, Jarčedoli, Ilijaš na lokalitetu Sarajeva, mezarje u Žepi, te izvođenje armirano-betonskih radova mezara u Potočarima općina Srebrenica, Kapi kule Širokac i Ploča (kulturno-historijski spomenik).

Izgradnja i prodaja stanova:

Stambena zgrada sa lokacijom na Bistriku, ulica Hafiza Ibrahima Trebinjca 10 i ulica Turbe bb, Općina Stari Grad, Sarajevo. Objekti zatvorenog tipa, sa 18 stambenih jedinica, obezbijeđenim parking mjestom za svaku stambenu jedinicu, te izvedene kvalitetnim i savremenim materijalima Stambena zgrada u ulici Braće Eskenazi br.18, Općina Stari Grad, Sarajevo . Objekat zatvorenog tipa, sa 12 stambenih jedinica i garažama.Objekat izveden kvaalitetnim i savremenim materijalima Stambena zgrada u ulici Koturova br. 6, Općina Stari Grad, Sarajevo. Objekat zatvorenog tipa, sa garažama i poslovnim prostorima. Objekat izveden kvalitetnim i savremenim materijalima.

Hoteli:

"SUNCE" Vogošća, "BM“ Stup, "Festival" Sarajevo, Hostel "Čobanija" Sarajevo.


Galerija objekata